Jak działa biologiczna oczyszczalnia ścieków?

Podczas wyboru konkretnego sposobu utylizacji ścieków warto zwrócić uwagę między innymi na biologiczną oczyszczalnię ścieków. Jest w pełni ekologiczna, zajmuje po montażu niewiele miejsca i zarazem jest niedroga w utrzymaniu, co ma bardzo duże znaczenie dla osób chcących żyć oszczędnie. Jak działa biologiczna oczyszczalnia ścieków i dlaczego jest tak popularna wśród inwestorów? Poznaj odpowiedź na to pytanie w niniejszym poradniku.

Czym są przydomowe oczyszczalnie ścieków?

Przydomowe oczyszczalnie ścieków zapewniają całkowite uniezależnienie własnego gospodarstwa domowego od kanalizacji i stanowią znakomity zamiennik szamba. Oczyszczalnie występują w dwóch wariantach – ekologicznym oraz biologicznym, które różnią się między innymi wymaganiami względem terenu oraz ceną zakupu i sposobem oczyszczania ścieków. Montuje się je na działce w odległościach wymaganych przez prawo. Najdalej wysunięta część musi mieć 30 metrów odległości od najbliższej studni, także na działce sąsiadującej, powinna również znajdować się w 3-metrowy odstępie od większych roślin. Bardzo istotne jest także to, że Minister Infrastruktury w jednym z rozporządzeń zastosował przymus zachowania 1,5-metrowego odstępu pomiędzy rurami drenażowymi (tyczy się oczyszczalni ekologicznych-drenażowych).

Dlaczego warto zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków?

Oczyszczalnia ścieków to bardzo duża wygoda, której nie sposób nie docenić. Dużą zaletą jest fakt, iż większość urządzeń dostępnych na rynku jest łatwych w montażu przez wykwalifikowanych fachowców, którzy zapewniają szybkie i precyzyjne wykonanie wszystkich prac. Kolejnym plusem biologicznej oczyszczalni ścieków jest bardzo niski koszt utrzymania, który zamyka się w kwocie wynoszącej jedynie około 200 złotych w skali roku, którą przeznacza się na zakup czynników bakteriobójczych czy opłaty związane z energią elektryczną. Dużą wadą jest jednak koszt wstępnej inwestycji – może wynosić nawet 15 000 złotych w przypadku dużych i bardzo wydajnych modeli.

Jak działa biologiczna oczyszczalnia ścieków?

Działanie biologicznej oczyszczalni ścieków jest stosunkowo proste. Urządzenie ma formę jednego, dużego zbiornika o monolitycznej budowie, wewnątrz którego znajduje się kilka oddzielnych komór zapewniających filtrację i oczyszczenie ścieków w odpowiedni sposób. Warto spośród nich wyróżnić największą komorę w postaci osadnika wstępnego oraz komorę ze złożem biologicznym. W osadniku wstępnym następuje rozdzielenie kożucha i osadu poprzez procesy mechaniczne oraz wskutek fermentacji beztlenowej, co w efekcie prowadzi do powstania trzech składników: wody, dwutlenku węgla oraz zanieczyszczeń stałych. Do dalszego etapu, tj. do reaktora biologicznego, dociera jedynie wstępnie oczyszczona woda, która zostanie ponownie oczyszczona za pomocą złoża biologicznego. Rozwój błony biologicznej sprawia, że woda zostanie oczyszczona w około 98%. Bakterie sukcesywnie rozkładają niektóre substancje organiczne i sprawiają, że efekt oczyszczania w postaci wody pościekowej może być użytkowania do nawadniania roślin lub trawników, jak i mycia sprzętu ogrodowego itd.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków składa się także z komory separującej oraz klarowania, jak i osadnika wtórnego. Komora separacji skutecznie oddziela tłuszcz od wody, w komorze klarowania następuje ostateczna puryfikacja wody pościekowej, a osadnik wtórny służy jako komora do magazynowania nadmiernego osadu. Wszystkie oczyszczalnie są wyposażone także we włazy, które zapewniają wykonanie podstawowych czynności konserwujących, jak i kominki wentylacyjne umożliwiające wydostanie się na zewnątrz gazów powstałych wskutek fermentacji w reaktorze biologicznym.

Różnice pomiędzy biologiczną a ekologiczną oczyszczalnią ścieków

Biologiczna oczyszczalnia ścieków różni się od ekologicznej m.in. ilością miejsca niezbędnego do jej montażu. Oczyszczalnie ekologiczne składają się z dwóch części, np. w postaci rur drenażowych, które wedle prawa nie mogą być krótsze niż 9 metrów, dlatego sprawdzają się wyłącznie w przypadku dużych i rozłożystych działek. Równie istotne jest to, że w ekologicznej oczyszczalni ścieków nie da się odzyskać wody, gdyż zostaje odprowadzona wprost do gleby.

Zgłoszenie budowy oczyszczalni – jak to zrobić?

Należy (po uiszczeniu odpowiedniej opłaty) pobrać mapkę opiniodawczą działki, dla której planowana jest inwestycja z wydziału geodezji w starostwie powiatowym. Możemy również wykorzystać mapkę projektową (jeżeli akurat dysponujemy aktualną). Potem trzeba nanieść urządzenia przydomowej oczyszczalni ścieków (przyłącze do oczyszczalni, rozsączenie oczyszczonych ścieków itd.) na mapę.

W kolejnym kroku pobieramy i uzupełniamy właściwe druki, które można znaleźć na stronie internetowej odpowiedniego starostwa powiatowego lub też w wersji papierowej w urzędzie:

  • druk zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę,
  • druk oświadczenia o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Zgłoszenie budowy oczyszczalni przydomowej w starostwie powiatowym trzeba złożyć przynajmniej 21 dni przed planowanym terminem realizacji. Komplet dokumentów obejmuje:

  • wypełniony i podpisany druk zgłoszenia,
  • wypełniony i uzupełniony druk oświadczenia,
  • mapę z naniesionym rozmieszczeniem urządzeń,
  • opis techniczny oczyszczalni.

Jeśli w ciągu 21 dni od daty złożenia wniosku nie będzie sprzeciwu, oznacza to, że otrzymaliśmy zgodę na wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków (to tzw. milcząca zgoda), która jest ważna przez dwa lata (licząc od daty wskazanej jako termin rozpoczęcia robót).

 

Planując lokalizację przydomowej oczyszczalni ścieków oraz rozsączenia trzeba pamiętać o zachowaniu określonych odległości od różnych elementów infrastruktury znajdujących się na działce, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Warto pamiętać, że obowiązek zachowania określonych odległości dotyczy zarówno działki inwestora, jak i działek sąsiednich. Zatem przykładowo: rozsączenie musi zostać zaprojektowane 30 metrów od ujęcia wody pitnej znajdującego się na naszej działce, jak i na działce sąsiada.

Elementy infrastruktury na działce

Elementy infrastruktury na działce
odległość od oczyszczalni (w m)
odległość od studni chłonnej/drenażu (w m)
granica działki sąsiedniej22
droga22
studnia wody pitnej1530
drzewa lub duże krzewy33
wodociąg1,51,5
gazociąg1,51,5
kable elektryczne0,80,8
woda gruntowabrak norm1,5

Biologiczne oczyszczalnie ścieków, montaż, projekt - Białystok, Podlaskie

Augustów, Białystok, Bielsk Podlaski, Brańsk, Choroszcz, Ciechanowiec, Czarna Białostocka, Dąbrowa Białostocka, Drohiczyn, Goniądz, Grajewo, Hajnówka, Jedwabne, Kleszczele, Knyszyn, Kolno, Lipsk, Łapy, Łomża, Mońki, Nowogród, Rajgród, Sejny, Siemiatycze, Sokółka, Stawiski, Suchowola, Supraśl, Suraż, Suwałki, Szczuczyn, Tykocin, Wasilków, Wysokie Mazowieckie, Zabłudów, Zambrów,