Przyłączem wodociągowym nazywamy odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym. Przyłącze wodociągowe rozpoczyna się na przewodzie sieci wodociągowej w ulicy. Sieć taka może być wykonana z rury PE lub z innych materiałów. Zwykle jest to trójnik siodłowy z tzw. nawiertką, czyli specjalnym urządzeniem do przewiercenia głównej rury wodociągowej.

 

Do nawiertki od razu przymocowuje się zasuwę wodociągową. Po nawierceniu przewodu zasuwa służy do natychmiastowego odcięcia dopływu wody. Zasuwę należy zamocować na stabilnym i równym podłożu, najlepiej betonowym lub podmurówce. Zasuwa posiada trzpień przedłużony wyprowadzony do poziomu przyszłego gruntu i zakończony nasadą do klucza. Nasada taka schowana jest w żeliwnej skrzynce umieszczonej najczęściej w chodniku lub w trawniku. Lokalizację skrzynki umożliwiają specjalne tabliczki umieszczone na najbliższym budynku, a przypadku jego braku na słupku w pobliżu zasuwy.

 

Minimalna odległość przyłącza wodociągowego od innych sieci i urządzeń wynosi:

1,5m od kanalizacji i gazu,

1,0m od słupów energetycznych,

0,8m od kabli energetycznych,

0,5m od kabli telekomunikacyjnych.

Dodatkowo w pasie o szerokości 2,0m nie należy sadzić drzew i krzewów.

Przyłącze wodociągowe – najczęściej zadawane pytania

Zgodnie z Ustawą z dn. 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, przyłącze wodociągowe jest to odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym. Koszt wykonania przyłącza wodociągowego pokrywa osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

Do wykonania projektu przyłącza wodociągowego potrzebujemy następujące materiały:

 

  • aktualną mapę do celów projektowych (jeśli nie posiadają Państwo takiej mapy, to współpracujący z nami geodetą może ją dla Państwa wykonać),
  • warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej wydane przez gestora sieci (w razie ich braku możemy wystąpić o nie za Państwa),
  • plan zagospodarowania terenu działki do której wykonane ma być przyłącze wody,
  • jeśli wodomierz ma zostać zlokalizowany w budynku planowanym lub istniejącym potrzebne są rysunki projektowe z rzutem budynku gdzie pokazane jest pomieszczenie przewidziane do instalacji wodomierza.

Przyłącze wodociągowe - Białystok, Podlaskie

Augustów, Białystok, Bielsk Podlaski, Brańsk, Choroszcz, Ciechanowiec, Czarna Białostocka, Dąbrowa Białostocka, Drohiczyn, Goniądz, Grajewo, Hajnówka, Jedwabne, Kleszczele, Knyszyn, Kolno, Lipsk, Łapy, Łomża, Mońki, Nowogród, Rajgród, Sejny, Siemiatycze, Sokółka, Stawiski, Suchowola, Supraśl, Suraż, Suwałki, Szczuczyn, Tykocin, Wasilków, Wysokie Mazowieckie, Zabłudów, Zambrów,